แนวปฏิบัติการส่งผลงาน

ขั้นตอนการส่งผลงานเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ

กำหนดการส่งและนำเสนอผลงาน

รายละเอียดกำหนดการจัดกิจกรรมและกำหนดการนำเสนอผลงานในแต่ละประเภท

Download Template

แบบฟอร์มและTemplate เพื่อใช้ในการส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

Maternal & Child Health

Public Health and Other

นำเสนอผลงานนักศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 “Smart Health Care and Maternal-Child Wellbeing in the New Normal Era” โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 “Smart Health Care and Maternal – Child Wellbeing in the New Normal Era”
วันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช

งานประชุมวิชการประจำปี 2565 ร.พ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology Hospital

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 “Smart Health Care and Maternal – Child Wellbeing in the New Normal Era”
วันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช