ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2566

Home / ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2566