รายละเอียดการให้คะแนน

 

ช่องทางที่ 1http://intranet.suth.go.th/suth/ 

ช่องทางที่ 2. กดโหลดที่ Link ด้านล่าง

 

1. save ไฟล์Template เป็น (.pdf)

2. บีบอัดไฟล์รวมกันเป็นสกุล .Zip เพื่ออัพโหลด
(วิธีการ zip file คลิกขวาที่ไฟล์ผลงาน >เลือก add to archive > เลือกเลือก zip)

3. กดที่ปุ่ม “choose file” (ปุ่มสีเขียว) กดเลือก ไฟล์ที่ทำการ zip

4. กดปุ่ม “ส่งผลงาน” (ปุ่มสีฟ้า) ด้านล่าง
5. เมื่อการส่งผลงานเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 3 วัน

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส่งผลงาน PA

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด

ติดต่อ นางสาวสายาห์ องค์ศรีเจริญพรหมายเลขโทรศัพท์ 098-2744824 ผู้ประสานงาน แผนกวิจัยคลินิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี