ประกาศขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการ

Click here to change this text

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม งานประชุมวิชาการประจำปี 2566….. ** Good Health and Innovation for Elderly Care Conference 2023** “การสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ผู้สูงวัย ปรับตัว เรียนรู้ อยู่ร่วมกับ Disruptive Innovation

ขอเชิญชวนทุกท่านที่กำลังมองหาาา…..“การสร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ผู้สูงวัย ปรับตัว เรียนรู้ อยู่ร่วมกับ Disruptive Innovation พบกันได้ที่ #งานประชุมวิชาการระดับชาติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ทางสาชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมกับสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์และสาชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดประชุมวิชาการประจำปีนี้ ภายใต้ชื่อ ** Good Health and Innovation for Elderly Care Conference 2023**